Imprint

Angaben Gemäß §5 TMG

Stahlwille Nordic A/S 

Baldershøj 11 E-F 

2635 Ishøj 

Persönlich haftende Gesellschaft

Stahlwille Nordic A/S 

Geschäftsführer

Anders Gram 

Kontakt

Tel: +45 43 77 77 87 

 

E-Mail: info@stahlwille.dk 

Umsatzsteueridentifikationsnummer

DK-29176388 

Tvistbilæggelse
Formålet med indholdet på denne hjemmeside er at give generel information om vores virksomheds produkter. Selvom vi bestræber os på at sikre, at indholdet er nøjagtigt og fuldkommen, kan vi ikke udelukke, at der kan forekomme fejl. Vi påtager os derfor intet ansvar for korrektheden og fuldstændigheden af indholdet. Grafik, layout og tekster på disse sider er beskyttet af ophavsretten. Såfremt du ønsker det, undersøger vi gerne, om det er muligt at opnå tilladelse til yderligere brug.
Europa-Kommissionen har i henhold til artikel 14, stk. 1, i forordningen om onlinetvistbilæggelse, en platform til online bilæggelse af tvister (OTB): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Du kan finde vores mailadresse i kolofonen.
Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer i forbrugermæglingsorganer.
Ansvar for indhold
Som serviceleverandør er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med de almindelige lovbestemmelser jf. § 7, stk. 1, i den tyske telemedielov (Telemediengesetz). I henhold til §§ 8-10 i Telemediengesetz er vi imidlertid ikke som serviceleverandør forpligtet til at overvåge overført eller opbevaret information fra tredjeparter eller undersøge forhold, der indikerer ulovlig aktivitet.
Vores forpligtelser, for så vidt angår fjernelse eller forhindring af brug af information i overensstemmelse med de almindelige lovbestemmelser, berøres ikke heraf. Ansvaret i denne henseende gælder alene fra det tidspunkt, hvor en konkret lovovertrædelse bliver kendt. Hvis vi får kendskab til tilsvarende overtrædelser, vil vi sørge for straks at fjerne et sådant indhold.
Ansvar for links
Indholdet omfatter links til eksterne hjemmesider tilhørende tredjeparter, hvis indhold vi ikke har indflydelse på. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for et sådant eksternt indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet på de sider, der er indsat link til. De sider, der er indsat link til, blev tjekket for eventuelle lovovertrædelser på tidspunktet for indsættelse af linkene. Der blev på tidspunktet for indsættelse af linkene ikke fundet ulovligt indhold.
Fast overvågning af indholdet på sider, der er indsat link til, er imidlertid ikke rimeligt, medmindre der er konkrete tegn på lovovertrædelser. Hvis vi bliver opmærksomme på sådanne lovovertrædelser, vil vi straks fjerne de relevante links.
Ophavsret
Indhold og arbejde på disse sider oprettet af operatørerne af hjemmesiden er underlagt tysk lov om ophavsret. Kopiering, bearbejdning, distribution og enhver form for udnyttelse, som ikke er inden for rammerne af ophavsretslovgivningen, kræver skriftligt samtykke fra den respektive forfatter eller ejer. Downloads og kopier af denne hjemmeside er alene tilladt til privat, ikke-kommerciel brug.
I det omfang, indholdet på denne hjemmeside ikke er oprettet af operatøren, overholdes tredjeparts ophavsrettigheder. Særligt tredjepartsindhold er markeret som et sådant indhold. Bliver du imidlertid opmærksom på en ophavsretlig krænkelse, er du velkommen til at kontakte os. Bliver vi selv opmærksomme på en krænkelse, vil vi sørge for at fjerne et sådant krænkende indhold med det samme.