Code of Conduct

Kære kollegaer,

STAHLWILLE har en lang tradition for iværksætteri. Som en koncern er vi i stand til at levere produkter, der skaber nye standarder med hensyn til effektivitet, præcision og innovation. Vores samarbejdspartnere sætter pris på vores kreativitet, pålidelighed og nærhed til kunderne. Vores medarbejdere ved, at STAHLWILLE er en arbejdsgiver, de kan stole på.

Vi har opnået alt dette, fordi enhver virksomhed i vores gruppe – STAHLWILLE, VBW, ALARM, SWM og JETCO – i bedste familievirksomhedstradition ikke kun fokuserer på profit, men altid hviler på et stærkt fundament: Vores virksomhedsværdier er kilden til vores styrke, så vi med mod og beslutsomhed kan gøre fremskridt og gå i spidsen.

Vi har udviklet denne Code of Conduct, så vi alle kan handle i overensstemmelse med vores virksomhedsværdier som en del af STAHLWILLE-koncernen og vide, hvad der er vigtigt i den daglige forretningsgang og i vores daglige arbejde. Den beskriver – med udgangspunkt i otte principper – hvad vi anser for at være etisk og juridisk korrekt adfærd. Den udgør grundlaget for vores succes.

Brug venligst et par minutter på at læse vores Code of Conduct, og tænk over de enkelte punkter, den indeholder. Brug den derefter som din personlige rettesnor eller som vejledning i dit daglige arbejde. Hvis du har spørgsmål til indholdet, besvarer din nærmeste chef eller ledelsen dem med glæde.

Vera Bökenbrink

  Animerede mennesker danner form af en pil

  Sammen. For hinanden. Vores værdier.

  1. Vi identificerer os med vores virksomhed
  Vi er stolte af vores virksomhed – dens produkter, dens kundepleje, dens innovative styrker og frem for alt dens medarbejdere. Vi identificerer os med STAHLWILLE og med vores kollegaers daglige arbejde. Derfor behandler vi virksomhedens lokaler og ejendomme hensynsfuldt, og vi behandler information fortroligt i forretningsmæssige anliggender. Vi tager ansvar for virksomheden, fordi enhver beslutning, vi træffer, har indflydelse på dens fremtid og image – både internt og eksternt, generelt og specifikt. Alle vores beslutninger er i overensstemmelse med vores værdier og vores Code of Conduct.
  2. Vi har integritet
  Vi er ærlige og oprigtige. Vi handler altid med integritet og på en moralsk eksemplarisk måde. Som medarbejdere hos STAHLWILLE overholder vi alle gældende love og regler, konkurrence- og kartellovgivningen. Vi fordømmer enhver form for bestikkelse og korruption. Vi hverken tilbyder eller forventer forskelsbehandling. Vi tillader ikke, at vores beslutninger bliver påvirket af sådanne tilbud. I stedet stræber vi efter maksimal gennemsigtighed og retfærdighed i vores omgang med andre og i fri konkurrence. Vi forventer det samme af vores samarbejdspartnere og konkurrenter.
  3. Vi respekterer andres værdighed
  Påskønnelse og respekt kendetegner vores omgang med andre – uanset hvilken funktion de har, og om de er kollegaer, samarbejdspartnere, kunder eller leverandører. Vi ser og accepterer alle personer, som de er , og beskytter deres værdighed og fysiske integritet på arbejdet. Vi er venlige og hjælpsomme – uden beregning, bagtanker eller kalkulation – og vi kommunikerer altid i partnerskab og på lige vilkår. Vi tolererer ikke chikane eller diskrimination på arbejdspladsen.
  4. Vi stræber efter de højeste standarder for kvalitet og proceskapabilitet
  Kvaliteten og sikkerheden i vores processer og produkter er vores højeste prioritet. Vi bestræber os på at overgå branchestandarder, hvor det er muligt. Vi har hver især et ansvar for at levere de ønskede løsninger til vores kunder i den forventede kvalitet og til tiden. Fordi det er utænkeligt at opnå den højeste kvalitetsstandard uden perfekte præfabrikater og logistik, overvåger og kontrollerer vi hele værdiskabelsesprocessen, og vi udvælger vores leverandører efter strenge kriterier.
  5. Vi er både kunder og leverandører på samme tid
  Kunderne findes ikke kun uden for virksomheden. Hver og en af os er både intern kunde og intern leverandør, fordi vi også ser os selv som problemløsere og procespartnere for vores kollegaer. Silotænkning og vidensmonopoler hører ikke hjemme hos STAHLWILLE, fordi vi kun kan få succes og nå vores mål, hvis vi arbejder sammen. Vi praktiserer et åbent, tillidsfuldt og tværfagligt samarbejde og arbejder altid som en kollektiv enhed.
  6. Vi forstår, at innovation er en proces
  For at noget nyt kan opstå, er der brug for et miljø med innovationsånden som drivkraft, så der gives plads til visioner og ideer. Derfor ser vi innovation som en proces og ikke som et mål i sig selv eller en teknologi. Vi er kreative og åbne i den måde, vi tænker og handler på. Vi værdsætter utraditionel og innovativ tænkning. Vi handler med overbevisning, når det gælder overvejelser og beslutninger om forandringer.
  7. Fejl er en mulighed for udvikling
  Det er meget vigtigt for os at forebygge fejl, men vi er alle bevidste om, at fejl kan ske. Derfor betragter vi enhver fejl som en mulighed for at forbedre os og lære noget, så den samme fejl aldrig opstår igen. For at gøre dette muligt fremmer vi en frygtløs og teamorienteret virksomhedskultur, der tillader kritik og åbent adresserer fejl.
  8. Vi er forandringsparate
  Vi reagerer på markedsforhold præget af stadig hurtigere innovationscyklusser og ny teknologi med en vilje til at udvikle os løbende og til at acceptere forandringer som en mulighed for udvikling. Derfor støtter og opbakker vi hver enkelt medarbejder i deres karriere. Dette indebærer at tilskynde til personligt ansvar og initiativ og at give medarbejderne muligheder for at udvikle sig personligt og fagligt – og dermed for en interessant karriereudvikling.