Gedragscode

Beste collega's,

STAHLWILLE kan terugkijken op een lange ondernemersgeschiedenis. Als bedrijvengroep zijn we in staat om producten te leveren die de normen op het gebied van efficiëntie, precisie en innovatie opnieuw definiëren. Onze partners waarderen onze creativiteit, betrouwbaarheid en klantgerichtheid. Onze medewerkers weten dat ze op STAHLWILLE kunnen rekenen als werkgever.

Dit alles hebben we bereikt omdat elk bedrijf binnen onze Groep – STAHLWILLE, VBW, ALARM, SWM en JETCO – volgens de beste traditie van een familiebedrijf niet alleen winst nastreeft, maar ook altijd is gegrondvest op een solide basis: onze bedrijfswaarden zijn de innerlijke bron van de kracht die ons in staat stelt om moedig en vastberaden vooruit te gaan en nieuwe wegen in te slaan.

We hebben deze gedragscode ontwikkeld, zodat we als onderdeel van de STAHLWILLE Groep allemaal kunnen handelen in overeenstemming met onze bedrijfswaarden en weten wat belangrijk is in onze dagelijkse omgang en in ons dagelijks werk. Op basis van acht principes staat hier beschreven wat wij beschouwen als ethisch en juridisch correct gedrag. Het vormt de basis van ons succes.

Neem een paar minuten de tijd om onze Gedragscode te lezen en na te denken over de afzonderlijke punten die erin aan bod komen. Gebruik het vervolgens als je persoonlijke richtlijn of handleiding in je dagelijkse werk. Als je vragen hebt over de inhoud, zal je directe leidinggevende of het management deze graag beantwoorden.

Vera Bökenbrink

  Geanimeerde mensen in de vorm van een pijl

  Samen. Voor elkaar. Onze waarden.

  1. We identificeren ons met ons bedrijf.
  We zijn trots op ons bedrijf – op onze producten, onze klantgerichtheid, onze innovatiekracht en vooral onze mensen. We identificeren ons met STAHLWILLE en met het dagelijkse werk van onze collega's. Daarom gaan we zorgvuldig om met onze bedrijfspanden en bedrijfseigendommen en houden we zaken vertrouwelijk. We nemen verantwoordelijkheid voor het bedrijf, omdat elke beslissing die we nemen invloed heeft op de koers van het bedrijf en de manier waarop het wordt gezien – intern of extern, als geheel of in detail. Al onze beslissingen zijn in overeenstemming met onze waarden en onze Gedragscode.
  2. We zijn integer.
  We zijn eerlijk en oprecht. We handelen altijd integer en op een moreel voorbeeldige manier. Als medewerkers van STAHLWILLE houden we ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, mededingings- en antitrustwetten. We veroordelen elke vorm van omkoping en corruptie. We bieden en verwachten geen voorkeursbehandeling. We laten onze beslissingen niet beïnvloeden door dergelijke aanbiedingen. In plaats daarvan streven we naar maximale transparantie en eerlijkheid in onze interactie met anderen en in vrije concurrentie. We verwachten hetzelfde van onze zakenpartners en concurrenten.
  3. We respecteren de waardigheid van anderen.
  Waardering en respect kenmerken onze omgang met anderen, ongeacht de functie die ze bekleden en of ze collega's, partners, klanten of leveranciers zijn. We zien en accepteren alle mensen zoals ze zijn en beschermen hun waardigheid en fysieke integriteit op het werk. We zijn vriendelijk en behulpzaam, zonder last, bijbedoelingen of opzet, en communiceren altijd op partnerschapsbasis en op gelijke voorwaarden. We tolereren geen intimidatie of discriminatie op de werkvloer.
  4. We streven naar de hoogste kwaliteits- en procesnormen.
  De kwaliteit en veiligheid van onze processen en producten heeft onze hoogste prioriteit. We streven ernaar de industrienormen waar mogelijk te overtreffen. Ieder van ons is verantwoordelijk voor het leveren van de gewenste oplossingen aan onze klanten met de verwachte kwaliteit en op tijd. Omdat het bereiken van de hoogste kwaliteitsnorm onmogelijk is zonder perfecte voorproducten en logistiek, bewaken en controleren we het hele proces van waardecreatie en selecteren we onze leveranciers volgens strenge criteria.
  5. We zijn tegelijkertijd klant en leverancier.
  Klanten zijn niet alleen buiten het bedrijf te vinden. Ieder van ons is zowel een interne klant als een interne leverancier, omdat we onszelf ook zien als probleemoplossers en procespartners voor onze collega's. Hokjesgeest en kennismonopolies horen niet thuis bij STAHLWILLE, omdat we alleen succesvol kunnen zijn en onze doelen kunnen bereiken door samen te werken. We werken open, vol vertrouwen en interdepartementaal samen en werken altijd als één team.
  6. We begrijpen dat innovatie een proces is.
  Om iets nieuws te laten ontstaan, is een omgeving nodig die wordt gevoed door innovatiedrang en die ruimte laat voor visies en ideeën. Daarom zien we innovatie als een proces en niet als een doel op zich of een technologie. We zijn creatief en open in de manier waarop we denken en handelen. We waarderen lateraal denken en buiten de gebaande paden treden. We zijn zelfverzekerd als het aankomt op denken en besluiten om een andere richting in te slaan.
  7. Fouten maken biedt kansen.
  Het voorkomen van defecten is voor ons van het grootste belang, maar we zijn ons er allemaal van bewust dat er fouten kunnen worden gemaakt. Daarom beschouwen we elke fout als een indicatie van een gebied waarin we ons kunnen verbeteren, waarin we kunnen leren, zodat dezelfde fout zich nooit meer voordoet. Om dit mogelijk te maken, stimuleren we een onbevreesde en teamgerichte bedrijfscultuur die kritiek toestaat en fouten openlijk aanpakt.
  8. We zijn klaar voor verandering.
  We reageren op een marktomgeving die wordt gekenmerkt door steeds snellere innovatiecycli en technologische verstoringen met de bereidheid om ons hele leven lang te ontwikkelen en verandering als een kans te zien. Daarom ondersteunen en begeleiden we iedereen op diens professionele pad. Dat betekent dat we persoonlijke verantwoordelijkheid en eigen initiatieven aanmoedigen en werknemers kansen bieden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling die interessante carrièrepaden openen.
  Newsletter
  Bleib auf dem Laufenden! Jetzt abonnieren und Updates über neue Produkte, Services und Aktionen erhalten.